POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin określa zasady korzystania z portalu ogłoszeniowego, który jest dostępny w internecie pod adresem www.fachmen.net  a jego przeznaczeniem jest wyłącznie skontaktowanie potrzebującego pomocy z odpowiednim fachowcem .Portal staje się przyjazny zarówno dla potrzebujących pomocy stacjonarnie, blisko miejsca zamieszkania jak również dla użytkowników będących w podróży lub w pracy.

WŁAŚCICIELEM I OPERATOREM PORTALU JEST:

FUNDACJA KOLORY ŻYCIA
87-100 Toruń
ul. Leona Witkowskiego 8/ 3

DANE FUNDACJI:

Numer KRS: 0000707621
NIP: 9562330523
REGON: 369006130

ZARZĄD:

Prezes Zarządu:
Grzegorz Minicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W-ce Prezes Zarządu:
Ewa Kamyszek

http://kolory-zycia.org/

Płatności dotyczą wyłącznie subskrypcji FACHWCÓW i są przetwarzane w bezpieczny sposób przez naszego partnera, PayPal

Użytkownikiem portalu zostajesz się w momencie przeglądania jak również wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zawiera dane obowiązkowe i dane nieobowiązkowe.

Portal ogłoszeniowy fachmen.net podzielony jest na dwie części .  Ogłoszenia , zawierają część bezpłatną, która obejmuje możliwość swobodnego dostępu do zawartości merytorycznej dotyczącej ogłoszeń fachowców,  jak również dodawania darmowych ogłoszeń mówiących o poszukiwaniu  wykonawcy w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia. 12 ogłoszeń wyświetlanych przez 7 dni do wykorzystania bez limitu (Klienci szukający Fachowca), oraz część płatną, z której skorzystać mogą użytkownicy chcący zamieścić ogłoszenie, jako wykonawcy usług (Fachowcy), wyświetlane w zależności od wybranej subskrypcji  JESTEM FACHOWCEM.

Na Portalu są dwie subskrypcje płatna dla fachowców i darmowa dla potrzebujących wykonania  usługi odpowiedniego fachowca.

I.PRAWA I OBOWIĄZKI:

W celu efektywnej, wzajemnej współpracy, użytkownik jest zobowiązany do:

  • Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji,
  • Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ogłoszeń i ich aktualizacji,
  • Przestrzegania regulaminu portalu fachmen.net i jego poprawek,
  • Ochrony identyfikatora - "login" oraz hasła.

UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO:

Dostępu do portalu fachmen.net w ramach poziomu bezpłatnego i płatnego, dokonywania zmian danych rejestracyjnych umieszczania swoich ogłoszeń wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem portalu.

Użytkownik wyraża lub nie wyraża zgody w swoim profilu, aby portal wysyłał na adres email informacje o nowych ofertach które go interesują.

OPERATOR PORTALU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

Treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,  czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych, szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "login" osobom trzecim, ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.

OPERATOR PORTALU FACHMEN.NET MA PRAWO DO:

Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości, usuwania konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu bez zwrotu zapłaty, wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo - reklamowych, wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach.

OPERATOR PORTALU FACHMEN.NET DOŁOŻY WSZELKICH MOŻLIWYCH STARAŃ, ABY:

Zawartość portalu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje, promować i reklamować ogłoszenia umieszczane w portalu fachmen.net , aby portal działał poprawnie,  stale uzupełniać i pogłębiać zawartość portalu.

USŁUGI:

PORTAL FACHMEN.NET OFERUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI ONLINE:

Dostęp do działu Ogłoszeń, giełdy ofert portalu fachmen.net, która bez rejestracji lub zalogowania nie uprawnia do korzystania z pełnej funkcjonalności tego działu. Dostęp do pełnej gamy usług tego działu następuje po zarejestrowaniu, a w przypadku fachowców wykupieniu abonamentu.

III. WPIS OGŁOSZEŃ DO ZAWARTOŚCI SERWISU:

Wpis do działu ogłoszeń jest usługą płatną i bezpłatną. Opcja bezpłatna dotyczy 7-dniowego okresu wyświetlania ogłoszenia w serwisie w ramach poszukiwania odpowiedniego fachowca. Po 7 dniach od chwili umieszczenia ogłoszenia w bazie ogłoszeń portalu, ogłoszenie automatycznie zostaje dezaktywowane z możliwością przywrócenia go.

Dział ogłoszeń zawiera dane teleadresowe dającego ogłoszenie (podane w profilu przez użytkownika) dostępne dla wszystkich odwiedzających i zalogowanych portal fachmen.net

Opis przedmiotu lub usługi wystawionych w portalu,  dostępny dla wszystkich odwiedzających portal fachmen.net

MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ

Użytkownik składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego w portalu. Dopuszczalne jest również po uzgodnieniu z operatorem portalu przesłanie zamówienia faksem lub tradycyjną pocztą.

Operator portalu fachmen.net  zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp.

Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i spory wywołane treścią usługi po stronie operatora portalu fachmen.net. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.

Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę,  praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.

Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez operatora portalu fachmen.net opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem, a będących prawami osób trzecich i za ich zgodą.

Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF, JPG, PNG, BMP lub inne ustalone z użytkownikiem.

Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury. Faktura jest wystawiana na podstawie zamówienia.

Podstawą wystawienia faktury,  jest wpłynięcie do operatora portalu fachmen.net płatności, zgodnie z fakturą.

Wszelkie płatności związane z publikacją wpisu do działu ogłoszeń są realizowane na konto właściciela portalu poprzez PayPal, oraz za zgodą właściciela portalu, w sposób określony indywidualnie.

Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze.

Należność nie może zostać podzielona na raty.

Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia i umieszczenie danych w dziale ogłoszenia,  następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za fakturę wystawioną przez operatora portalu fachmen.net.

Operator portalu fachmen.net nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną fakturę.

Faktura zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną email, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura może być wysłana do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę, co wymaga zgody operatora portalu fachmen.net. Zawartość wpisów w dziale ogłoszeń dostępna jest bezpłatnie na stronach fachmen.net

OGŁOSZENIA:

Oferty grupowane są według dat publikacji i wykupionej usługi wyróżnienia oraz w przypadku wykupienia innych dostępnych form publikacji także losowo. Emisja ogłoszeń jest umieszczona w czasie wybranym w subskrypcji.

Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania wszystkich ogłoszeń umieszczonych przez Fachowców w portalu fachmen.net, a zalogowani Fachowcy mają prawo do darmowego przeglądania zleceń wszystkich potrzebujących pomocy odpowiedniego fachowca

Wszelkie płatności związane z wykupieniem dodatkowych usług dokonywane jest poprzez Paypal

Operator portalu fachmen.net nie jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z przyczyn siły wyższej, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak: awaria lub zajętość  łączy telekomunikacyjnych, przyczyny, na które portal nie miał wpływu.

OCHRONA PRYWATNOŚCI:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe pobierane są przez FUNDACJA KOLORY ŻYCIA, 87-100 Toruń, ul. Leona Witkowskiego 8/ 3, Numer KRS: 0000707621, który jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych. Zakres gromadzonych przez Administratora danych otrzymywanych ze strony internetowej ogranicza się do informacji zawartych w przesłanym formularzu rejestracyjnym i przetwarzane w celu przekazania ofert.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe:

 Prezes Zarządu:

Grzegorz Minicz

W-ce Prezes Zarządu:

Ewa Kamyszek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://kolory-zycia.org/

DANE OSOBOWE POZYSKUJEMY POPRZEZ:

Dobrowolne wprowadzenie przez klienta i fachowca do formularza rejestracyjnego i kontaktowego. Zapisywanie na tzw. Ciasteczek na komputerze użytkownika

Operator portalu fachmen.net,  przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez europejskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania portalu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim, jako platformy wymiany informacji o potrzebach i możliwościach ich zaspokojenia.

Użytkownik portalu fachmen.net  upoważnia operatora portalu do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika. Niektóre obszary portalu fachmen.net , mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora portalu.

PRAWA AUTORSKIE:

Prawa autorskie portalu fachmen.net  zostały zastrzeżone dla fachmen.net  .

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba, że zostało to oznaczone inaczej. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.

Zawartość portalu jest wyłączną własnością operatora portalu fachmen.net .  Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody operatora portalu fachmen.net  stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.

W przypadku stwierdzenia naruszenia, ze strony użytkownika, operator portalu ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 10.000 euro (słownie: dziesięć  tysięcy euro).

Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora portalu fachmen.net .

NOTKA PRAWNA

Portal fachmen.net  nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w portalu fachmen.net  odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Operator portalu fachmen.net  nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby o rozwiązanie kwestii związanych z branżą, której dotyczy portal. Rozwiązywanie szczegółowych problemów powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.

Operator portalu fachmen.net  oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.

REKLAMACJE i ZWROTY:

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub w formie listu poleconego przesłanego na adres:

FUNDACJA KOLORY ŻYCIA
87-100 Toruń
ul. Leona Witkowskiego 8/ 3

z dopiskiem "reklamacja fachmen.net”

Reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

OSTĄPIENIE OD UMOWY:

Każdy ma prawo się pomylić, dlatego każdemu przysługuje prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy przystąpienia do subskrypcji w terminie 14 dni od jej zawarcia oraz od każdej umowy o zamieszczenie i prezentację ogłoszenia w terminie 14 dni od jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik powinien poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Właściciela Portalu).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni. Prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia nie przysługuje, jeżeli Właściciel Portalu w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Portalu utraci prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację ogłoszenia po zgłoszeniu żądania o rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

W przypadku próby użycia portalu nie zgodnie z jego przeznaczeniem opłata nie ulega zwrotowi!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r.

Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.